Close

Fagtidsskrift omtaler NOAHs planer i Brevik

Under overskriften “Rom for farlig avfall” omtaler fagtidsskriftet GEO365 NOAHs ambisjoner og planer for behandlingsanlegg for farlig avfall i Brevik. Les artikkelen her.