Close

MV Gerardus Mercator: Inngår i NOAHs satsning på miljøvennlig transport

Skipet MV Gerardus Mercator representerer ny og mer miljøvennlig leveringsform for sjøbunnsedimenter. Bruk av skipet er ledd i NOAHs satsning på miljøvennlige transportløsninger.

Rundt 80% av de masser NOAH mottar til Langøya ankommer allerede nå med båt. Dette er en miljøeffektiv løsning som reduserer antall lastebiler på vei og reduserer utslipp av CO2 pr. transporterte tonn. For ytterligere å underbygge denne miljøgode løsningen, prøver NOAH nå ut en metode som gjør at sjøbunnsedimenter kan fraktes i større båter samt leveres direkte fra båten og inn i mottaksdeponiet. Dette gjør at CO2-utslipp pr. tonn reduseres ytterligere. I tillegg begrenses miljøbelastningene også ved at man unngår omlasting og bruk av store hjullastere for interntransport på Langøya. Totalt medfører løsningen at hele losseprosessen for sedimentene både blir mer miljøvennlig, effektiv og enklere.

MV Gerardus Mercators er et uvanlig skip å se i farvannet rundt Langøya, og vil naturlig nok vekke oppsikt når det ankommer. Skipet kommer fra det belgiske selskapet Jan deNul som er en av verdens største virksomheter innenfor sjøentreprise. Selskapet har blant annet stått bak byggingen av de storslåtte øyene «The Palm» og «The World» utenfor Dubai. Gerardus Mercator er et spesialbygget skip for sugemudring og utpumping av sedimentene igjen fra lasterommet. Det er stor sannsynlighet for at denne type fartøy vil bli mer benyttet for rensing og miljøtiltak på sjøbunnen i Norge fremover.

Sedimentene som MV Gerardus Mercator kommer med til Langøya, vil inngå som en av de mange byggesteiner som til slutt vil gjøre øya til et av de flotteste rekreasjonsområdene i Oslofjorden.