Close

NOAH gjennomfører viktig miljøprosjekt på Herøya

Et viktig miljøprosjekt er under gjennomføring av NOAHs organisasjon i tett samarbeid med selskapets kunde, Hydro,opprydding-sarkofagen-grenland og med stor oppmerksomhet fra miljømyndighetene.

Prosjektet har utgangspunkt i industriparken på Herøya i Porsgrunn. Her er rester etter en kloralkaliefabrikk lagret i det som lokalt er betegnet som «sarkofagen». Det er Hydro som er NOAHs oppdragsgiver. Resultatet av prosjektet er at en potensiell miljøbelastning på Herøya er borte for evig tid.

Industrideponiet der ble opprettet i tråd med myndighetenes tillatelse for over 20 år siden. Man er senere kommet til at sarkofagen bør permanent fjernes. Miljødirektoratet har vurdert dette prosjektet nøye og gitt rammer for gjennomføringen. Massene som NOAH skal motta til behandling og stabilisering på Langøya, utgjør ca. 14 000 tonn, inneholdende betong og noe produksjonsutstyr som er kvikksølvforurenset. Kvikksølvmengdene er moderate, og byr ikke på spesielle behandlingsmessige utfordringer ved NOAHs anlegg. Metodene her vil tilse at miljøgiftene aldri vil forurense eller komme inn i naturens kretsløp.

NOAHs kompetanse i prosjektet består ikke kun av behandlingsmetodene, men også en logistikkløsning som er minimalt miljøbelastende. Løsningen omfattes bl.a. av plassering av NOAHs eget utskipningsutstyr nærmest mulig utgravingsplassen for derved i all hovedsak å kunne bruke båttransport fremfor landtransport. Denne løsningen muliggjør utførsel av opptil 2 000 tonn pr. dag.