Close

NOAH på Zero-konferansen

Som selskap med viktig rolle innen den nye, sirkulære og miljøvennlige økonomien, var det naturlig for NOAH å delta på Zero-konferansen 2016.

På konferansen – som samler over 1000 ledere og beslutningstakere fra politikk og næringsliv – fortalte NOAHs representanter bl.a. om CO2-prosjektet som er gjennomført ved et pilotanlegg i Brevik. Anlegget dokumenterer gode og viktige resultater i fangst og bruk av CO2 til stabilisering av farlig uorganisk avfall.

Det var mange interesserte og høyt kvalifiserte fagfolk som besøkte NOAHs stand på utstillingen som ZERO hadde benevnt “Norske klimaløsninger som forandrer verden”.

ZERO er en uavhengig, ideell miljøstiftelse som mener at klima er den viktigste miljøsaken, og arbeider med å drive frem nullutslippsløsninger og forhindre investeringer i løsninger som gir utslipp. Zero definerer sin oppgave å være å sikre en praktisk og raskest mulig overgang fra klimaskadelig aktivitet til utslippsfrie løsninger.

Foto viser fra venstre NOAHs medarbeidere Anne Cathrine Bergedalen Heggem, Thomas Marcussen og Morten Breinholt Jensen.