Close

Båt fra Langøya måtte ankre opp

Etter lossing og avgang fra Langøya natt til søndag 6. november ble det oppdaget tekniske uregelmessigheter knyttet til rorsystemet på Hagland Boss. Kapteinen besluttet derfor oppankring sydvest for…

Les mer

Planlegger pilotanlegg for bruk og fangst av CO2 til stabilisering av farlig uorganisk avfall

NOAH har siden 2013 arbeidet med å utviklet en ny prosess som benytter CO2-holdig røykgass gass til å behandle flyveaske fra forbrenning av husholdningsavfall.

Les mer

Vellykket kundekonferanse i Danmark

NOAH har arrangert fagkonferanse med tema slaggrus. Konferansen formidlet nyttig kompetanse til våre kunder i Sverige, blant annet formidlet ved hjelp av NOAHs faglige nettverk i…

Les mer

NOAH om sirkulær økonomi på nasjonal konferanse

Direktør for salg, marked- og forretningsutvikling Anita Sundby samt teknologisjef Morten Breinholt Jensen holdt foredrag om farlig avfall i den sirkulære økonomien på Farlig avfallskonferansen 2016

Les mer

Organisasjonsendringer i NOAH AS

NOAH har satt seg ambisiøse mål for fremtiden gjennom etablering av ny deponikapasitet for farlig avfall.

Les mer

Oslofjordens Friluftsråd på Langøya

Det er ekstra hyggelig når natur- og miljøinteresserte ressurspersoner besøker Langøya, og uttrykker engasjement for det arbeidet som skjer på øya.

Les mer

Ny deltakerrekord på Åpen dag: 963!

Ikke mindre enn 963 personer var tilstede under årets Åpen dag-arrangement 20. august! En gledelig rekord!

Les mer

NOAH på Langøya: 20-årsjubileum for miljøovervåking!

I år har NOAH gjennomført systematisk, sammenhengende miljøovervåking av sin virksomhet på Langøya i 20 år. Selskapet er derved pionèr innen området i Norge. Overvåkingssystemet…

Les mer

Miljødirektoratet og eksperter fra Uganda besøker Langøya

Miljødirektoratet har i sommer besøk av en faggruppe fra Uganda. Gruppen er i Norge for bl.a. å få innføring i regulering og behandling av farlig avfall. Ønsket var å besøke…

Les mer

Sammenstøt mellom bilferge og lekter på Langøya

Bilfergen MF Kalkøy, som rederiet Rødne opererer på vegne av NOAH, hadde torsdag formiddag et sammenstøt med en lekter fortøyd ved kai på Langøya. En…

Les mer