Close

Fagtidsskriftet GEO med reportasje fra Langøya

Det anerkjente fagtidsskriftet GEO har besøkt Langøya, og bringer i sitt siste nummer en interessant og fyldig reportasje.

“De gamle kalksteinsbruddene blir fylt opp med stabilisert farlig avfall. Nå klargjøres øya for 2. runde med gjenbruk”, skriver bladet. I artikkel blir både fortiden, nåtiden og fremtidens Langøya presentert.

Se artikkelen her: artikkel-fagtidsskiftet-geo