Close

Storulykketilsyn gjennomført på Langøya: Ingen avvik

Arbeidstilsynet gjennomførte tilsyn på NOAHs anlegg på Langøya 9. og 10. mars. Sentrale temaer for tilsynet var sikker drift av anlegget, samordning, opplæring og kompetanse.

Les mer

NOAH Langøya er re-sertifisert i tråd med ISO 14001

Teknologisk Institutt Sertifisering har gjennomført en sertifisering i tråd med standarden ISO 14001 på Langøya. ISO 14001 er verdens mest anerkjente standard for miljøstyring.

Les mer

Se ny film om rehabiliteringen av Langøya!

Filmen forteller om det fascinerende og omfattende arbeidet med å gjenskape Langøya til en idyll både for lokalbefolkningen og båtfolket i Oslofjorden.

Les mer
Viktig milepæl nådd i rehabiliteringen av Langøya

Viktig milepæl nådd i rehabiliteringen av Langøya

Arbeidet med å gjøre Langøya til attraktivt rekreasjonsområde, pågår for fullt. Ett av trinnene i arbeidet er nettopp avsluttet, og omfatter etablering av en kunstig…

Les mer

NOAHs logistikkstrategi gir lavere klimabelastning

En fersk studie viser at NOAHs satsning på alternative logistikkløsninger har betydelig positiv miljøeffekt.

Les mer

Tilleggsferge satt inn Hakan – Langøya

Ny tilleggsferge vil trafikkere Hakan – Langøya i en periode.

Les mer
Enda et utlandsbesøk på Langøya

Enda et utlandsbesøk på Langøya

Tarchs-prosjektet i Romania besøkte NOAH AS på Langøya og fikk en grundig orientering om håndteringen av uorganisk avfall og om hvordan selskapet overvåker miljøet rundt…

Les mer
Isachsen-gruppen får viktig oppdrag av NOAH

Isachsen-gruppen får viktig oppdrag av NOAH

Deler av Nordbruddet på Langøya skal lukkes etter at farlig avfall er behandlet, nøytralisert og deponert i form av en veldokumentert og miljøsikker gipsblanding. I…

Les mer

Indiske og estiske miljøfagfolk på Langøya

Miljødirektoratet besøkte NOAHs behandlingsanlegg på Langøya 14. oktober da direktoratet hadde over 20 gjester fra ulike miljømyndigheter i India. Hensikten var å vise den kompetanse…

Les mer

Gode resultater ved tilsyn på NOAHs anlegg på Langøya

NOAH er en virksomhet som har stor oppmerksomhet fra myndighetenes side. Flere offentlige tilsynsorganer utfører hyppige tilsyn på Langøya.

Les mer