Close

Storulykketilsyn gjennomført på Langøya: Ingen avvik

Arbeidstilsynet gjennomførte tilsyn på NOAHs anlegg på Langøya 9. og 10. mars. Sentrale temaer for tilsynet var sikker drift av anlegget, samordning, opplæring og kompetanse.

Tilsynet avdekket ingen avvik, og det er selvsagt NOAH meget fornøyd med.

Resultatet tar NOAH som bekreftelse på riktig arbeid med HMS-forhold. Men samtidig erkjenner vi at det alltid er rom for forbedringer. Derfor er vi tilfreds med at Arbeidstilsynet også kommer med konstruktive kommentarer i den dialogen som alltid oppstår under et tilsyn. NOAH tar med seg flere momenter fra tilsynet som vi skal jobbe videre med for å heve oss ytterligere i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet i selskapet.