Close

Tilleggsferge satt inn Hakan – Langøya

Ny tilleggsferge vil trafikkere Hakan – Langøya i en periode.

NOAH har nå leid inn en ny ferje, «Ola Jacob». Fergen vil fungere som en backup til «Kalkøy» og for derved å ta unna den store trafikken som nå er i vinterhalvåret. Dette vil få en positiv effekt på trafikkforholdende på Hakan siden vi kan få ut flere biler raskere, og unngå opphopning. Ordningen vil vare frem til midten av mars i første omgang.