Close
Røråstoppen barneskole ryddet strendene på Langøya

Røråstoppen barneskole ryddet strendene på Langøya

For (muligens) 10. året på rad ryddet 6. klassingene på Røråstoppen barneskole i Re strendene nord på Langøya. 21 elever og to lærere nedla et…

Les mer

Upresist om avfallshåndtering

Mandag  11.mai hadde Dagens Industri en sak om Sveriges eksport av farlig uorganisk farlig avfall til Norge og Langøya. Tema i artikkelen er at det…

Les mer
Storulykkestilsyn på Langøya gjennomført uten avvik

Storulykkestilsyn på Langøya gjennomført uten avvik

NSO (Næringslivets Sikkerhetsorganisasjon) har nettopp vært på to-dagers tilsyn på Langøya. Hensikten var å kontrollere bedriftens etterfølgelse av krav i Storulykkesforskriften samt også forskrift om…

Les mer

NOAH forholder seg i ro i deponisaken

Styreleder Sten-Arthur Sælør i NOAH uttaler seg på Porsgrunn dagblads initiativ, og kommenterer at NOAH for tiden ikke gjør noen utspill i saken om å…

Les mer

Sentrale politikere så NOAHs testforsøk med CO2-fangst

Stortingspolitiker og første nestleder i Stortingets energi- og miljøkomite, Terje Lien Aasland, har sammen med andre sentrale AP-politikere fått orientering om NOAHs testforsøk med CO2-fangst…

Les mer

Adm.dir. Carl Hartmann: Friluftsdrømmen på Langøya stadig nærmere!

På Langøya jobber vi med lange og korte planer. For oss kan noen ganger 15 år fram i tid fortone seg som lenge, andre ganger…

Les mer
Miljødirektoratet: Gir NOAH tillatelse til viktig miljøprosjekt

Miljødirektoratet: Gir NOAH tillatelse til viktig miljøprosjekt

NOAH har fått Miljødirektoratets tillatelse til testforsøk med å stabilisere farlig avfall (flyveaske) basert på fangst, bruk og fjerning av klimagassen CO2 fra industrirøykgass. Prosjektet…

Les mer

NOAH og Norcem avslutter felles samarbeidsavtale med Geelmuyden Kiese

NOAH og Norcem avslutter samarbeidsavtalen med Geelmuyden Kiese som ble opprettet i forbindelse med den lokale planprosessen i Brevik.

Les mer

Miljødirektoratet har svart Klima- og miljødepartementet i deponisaken

Miljødirektoratet har i dag i brevs form svart på en henvendelse fra Klima- og miljødepartementet fra 3. mars i år i saken om et framtidig…

Les mer

Spektakulært NOAH-innslag på NRKs “Schrødingers katt”

NOAH har viktig oppgave i Miljø-Norge. Det kom klart frem i det populærvitenskapelige NRK-programmet “Schrødingers katt” forleden.

Les mer