Close

Sterkt kompetansenettverk på besøk

En gruppe fra interesseorganisasjonen Mineralklynge Norge besøkte Langøya i juni.

Les mer

Åpen dag 2016: Lørdag 20. august!

Førstkommende lørdag 20. august er det duket for det tradisjonsrike Åpen dag-arrangementet på Langøya. Vi ønsker alle hjertelig velkommen! Åpen dag på Langøya tiltrekker seg opptil…

Les mer

Bruker NOAH i eksamensarbeid om gjenvinning

Svenske Gustav Stenberg (24) – student ved Chalmers tekniske høyskole i Gøteborg – benytter NOAHs behandlingsprosesser på Langøya som bakgrunn for sitt eksamensarbeid. Gustav gjennomfører…

Les mer

Røråstoppen skole koste seg på Langøya

Tradisjonen tro: Elever fra Røråstoppen skole i NOAHs vertskommune Re har også i år ryddet strendene nord på Langøya. I år deltok 30 elever og…

Les mer

Utslipp til vann pr. april 2016

I april ble det pumpet 48.724 m3 med renset vann til Holmestrandsfjorden. Nedbørsmengden i mars var 66 mm som er 22 mm over normalen på…

Les mer

Pressemelding fra NOAH

Klima og miljødirektoratet har pekt på gruvene i Brevik som det beste alternativet for lokalisering av et nytt behandlingsanlegg og deponi for uorganisk farlig avfall….

Les mer

Politianmeldelse av NOAHs virksomhet på Langøya

NOAH stiller seg uforstående til påstandene i anmeldelsen fra Norges Miljøvernforbund. Forbundet har politianmeldt NOAH for å bryte vilkårene i tillatelsen som Miljødirektoratet har gitt for…

Les mer
Etterlyst: Tørrskorpeleire til Langøya

Etterlyst: Tørrskorpeleire til Langøya

Her er en historisk mulighet for landets anleggsfirmaer: Etterlate seg et gedigent monument og landemerke gjennom bruk av deres overskuddsmasse til et miljøprosjekt som er…

Les mer
Nok et hyggelig besøk: Round Table på Langøya!

Nok et hyggelig besøk: Round Table på Langøya!

NOAH gleder seg over interessen for å besøke vårt behandlingsanlegg på Langøya.

Les mer

Måleresultater av utslipp til luft fra behandlingsanlegget på Langøya

Her presenterer vi resultatene fra siste målinger av utslipp til luft fra vårt behandlingsanlegg på Langøya. Andre steder på våre nettsider finner de som er…

Les mer