Close

Enda et utlandsbesøk på Langøya

Tarchs-prosjektet i Romania besøkte NOAH AS på Langøya og fikk en grundig orientering om håndteringen av uorganisk avfall og om hvordan selskapet overvåker miljøet rundt deponiet. Dette er ett av mange besøk fra anerkjente internasjonale miljøer i år.

Besøk fra Romania på Langøya

TARCHS-prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom INCDPM og EPA Vrancea i Romania og Hjellnes Consult as, Boost Global Innovation AS og InErgeo AS. Målet er å øke kunnskapen om potensiell risiko for mennesker og miljø knyttet til farlige kjemikalier, farlig og ordinært avfall i den syd-østlige regionen i Romania.
Gjennom prosjektet gis det opplæring på UMB på Ås, gjennom studieturer og ved opplæring i Romania

Prosjektet er støttet av Norge, Island og Lichtenstein gjennom EEA-prosjektmidler.

Fra venstre på bildet: Fredrik Gaustad (InErgeo), Marit Lægreid (NOAH) samt fra Romania Andreea Daescu, Stefan Zamfir, Elena Holban og Mihaela Tudor.