Close
Etter brokollapsen på E-18: NOAH gjør skoleelevene mer synlige

Etter brokollapsen på E-18: NOAH gjør skoleelevene mer synlige

– Tusen takk for alle synlighetsvestene vi fikk. Nå er det mye tryggere å komme seg til skolen for alle!

Les mer

Utslippstall for februar 2015

I februar ble det pumpet 65.690 m3med renset vann til Holmestrandsfjorden. Akkumulert for 2015 er det pumpet 145.447 m3. Nedbørsmengden i februar var 31 mm…

Les mer

Utslippstall for januar 2015

I januar ble det pumpet 79.757 m3 med renset vann til Holmestrandsfjorden. Akkumulert for 2015 er det pumpet 79.757 m3. Nedbørsmengden i januar var 98…

Les mer

Norsk Industri er for konsekvensutredning

Leder i Norsk Industri – adm.dir. Stein Lier Hansen – støtter at beslutningen om avfallsdeponiet i Brevik må skje på faktaunderlag, og ikke bare følelser.

Les mer
Nytt nettsted for Brevik-prosjektet

Nytt nettsted for Brevik-prosjektet

NOAH og Norcem har i samarbeid opprettet nytt nettsted med adresse www.deponifakta.no. Ambisjonen med nettstedet er å gi lokale og andre interessegrupper faktainformasjon i forbindelse…

Les mer

Breviksprosjektet: Høringsprosess for planprogram avsluttet

Forslag til planprogram for endret råvareforsyning til Norcem Brevik med etterbruk av Dalen gruver til avfallsbehandlingsanlegg og deponi, har nå vært på høring.

Les mer

Utslippstall desember 2014

I desember ble det pumpet 66.018 m3 med renset vann til Holmestrandsfjorden. Akkumulert for 2014 er det pumpet 639.185 m3. Nedbørsmengden i desember var 27…

Les mer