Close

Nytt nettsted for Brevik-prosjektet

NOAH og Norcem har i samarbeid opprettet nytt nettsted med adresse www.deponifakta.no. Ambisjonen med nettstedet er å gi lokale og andre interessegrupper faktainformasjon i forbindelse med selskapenes felles prosjekt for å etablere deponi for behandlet farlig avfall i Brevik.

I tillegg til faktabasert bakgrunnsinformasjon, vil NOAH og Norcem tilstrebe løpende å bringe oppdatert informasjon om fremdriften i prosjektet på nettstedet. På denne måten håper selskapene at lokale interessegrupper skal få best mulig innsikt i prosjekt, og på dette grunnlaget danne seg holdninger til om prosjektet bør gjennomføres eller ikke.

I tillegg til nettstedet, er det også opprettet en Facebook-profil for prosjektet («Fakta om behandlingsanlegg og deponi i Brevik»).