Close

Etter brokollapsen på E-18: NOAH gjør skoleelevene mer synlige

– Tusen takk for alle synlighetsvestene vi fikk. Nå er det mye tryggere å komme seg til skolen for alle!

Dette skriver elevrådet ved Botne skole til NOAH etter at 700 synlighetsvester er overlevert samtlige elever og lærere ved Botne og Ekeberg skoler.

Det er NOAH som sammen med Mesta tok initiativet til at elever og lærere ved de to skolene blir mer synligere i trafikkbildet. Stengningen av deler av E-18 etter kollapsen av Skjeggestadbroa, har medført betydelig økt trafikk langs skoleveien.

Foto: Arne Vidar Stølan, Jarlsberg
Foto: Arne Vidar Stølan, Jarlsberg