Close

Breviksprosjektet: Høringsprosess for planprogram avsluttet

Forslag til planprogram for endret råvareforsyning til Norcem Brevik med etterbruk av Dalen gruver til avfallsbehandlingsanlegg og deponi, har nå vært på høring.

Høringsprosessen ga innspill som medførte enkelte mindre justeringer av programmet. Programmet skal behandles i Porsgrunn bystyre 5. mars.

Les dokumentet her!