Close

Norsk Industri er for konsekvensutredning

Leder i Norsk Industri – adm.dir. Stein Lier Hansen – støtter at beslutningen om avfallsdeponiet i Brevik må skje på faktaunderlag, og ikke bare følelser.

Lier Hansen støtter derfor også at det gjennomføres en konsekvensutredning, og uttaler seg om dette i et innslag i NRK Telemarkssendingen fredag 6. februar.

Hør innslaget her