Close

Indiske og estiske miljøfagfolk på Langøya

Miljødirektoratet besøkte NOAHs behandlingsanlegg på Langøya 14. oktober da direktoratet hadde over 20 gjester fra ulike miljømyndigheter i India. Hensikten var å vise den kompetanse Norge besitter innen miljøforsvarlig behandling av uorganisk farlig avfall. Samme dag hadde vi også gjester fra Estland.

Besøk fra India og Estland

Besok fra India og Estland Indiske miljoeksperterter

De indiske gjestene var kompetente innen miljøfag og viste stor interesse for NOAHs metoder. Det ble stilt sjeldent mange og interesserte spørsmål. Disse og interessen vitnet om at faget og NOAHs behandlingskonsept for uorganisk farlig avfall engasjerte de indiske fagfolkene på en positiv måte.

Med på besøket var også to høytstående representanter for Centre for Science and Environment (CSE). Dette er et stort ikke-kommersielt kompetansemiljø med hovedkontor i New Dehli. Senteret som gjennomfører en rekke miljøprogrammer, ble etablert i 1980 og opererer som en «think tank» innen miljøspørsmål i India.  Deres aktivitet er tungt kunnskapsbasert og deres mål er bl.a. å fremme bærekraftige, miljøgode løsninger.

NOAHs behandlingsanlegg på Langøya har gjennom mange år vært gjenstand for stor internasjonal interesse. Vi setter pris på disse besøkende, og ikke minst kunne dele den kompetansen NOAHs organisasjon besitter.

Nok et eksempel på at NOAH tiltrekker seg fagfolk også utenfor Norge, skjedde samme dag som besøket fra India. Da hadde Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) invitert Estonian Rescue Board til Langøya. Dette er myndighet som forvalter lovverket i Estland tilsvarende den norske Storulykkesforskriften.  Myndighetene i Norge og i Estland utveksler informasjon om hvordan man arbeider med oppfølging av Seveso-direktivet, og det var i den forbindelse delegasjonen fra de estiske myndigheter var på besøk hos DSB. Direktoratet ønsket å vise sine utenlandske gjester et anlegg som er underlagt nettopp dette direktivet.

Programmet for både de indiske og estiske besøkende besto av en generell presentasjon av NOAHs virksomhet, våre behandlingsløsninger for uorganisk farlig avfall samt omvisning på øya. Gjestene var meget imponert, interesserte og aktive med mange spørsmål.