Close

Se ny film om rehabiliteringen av Langøya!

Filmen forteller om det fascinerende og omfattende arbeidet med å gjenskape Langøya til en idyll både for lokalbefolkningen og båtfolket i Oslofjorden.

Foruten NOAHs egen kompetanse, er anerkjente fagmiljøer i Norge engasjert i rehabiliteringsarbeidet. I likhet med NOAHs samfunnsfunksjon i å uskadeliggjøre farlig avfall, er rehabiliteringsarbeidet et miljøprosjekt i seg, med kostnader på flere hundre millioner kroner.

Se filmen om hvordan ett av de største friluftsområdene i Oslofjorden nå skapes.