Close

Miljørettet helsevern i Vestfold har gjennomført tilsyn

Nylig ble NOAHs anlegg på Langøya rutinemessig kontrollert av Miljørettet helsevern i Vestfold. Tilsynet konkluderer med at selskapet innfrir gjeldende krav, ingen pålegg eller avvik…

Les mer

NOAH markerte seg på viktig fagkonferanse

Farlig avfallskonferansen 2019 er avviklet med 430 deltakere fra avfallsprodusenter, avfallshåndterere og myndigheter. Her var mange gode innlegg som dokumenterte tilstedeværelsen av profesjonelle miljøer som tar farlig…

Les mer

NOAH inngår entreprenøravtale med Hæhre

Fra 1. september overtar Hæhre ansvaret for å utføre entreprenøroppgaver ved NOAHs anlegg for uorganisk farlig avfall på Langøya.

Les mer

Åpen dag på Langøya: Alle rekorder slått!

Med nærmere 1 500 besøkende slår årets Åpen dag-arrangement alle rekorder gjennom tidene.

Les mer

Åpen dag med miljøtime, botanisk vandring, mini- konsert og mye mer!

Årets Åpen dag på Langøya lørdag 24. august vil for første gang omfatte en Miljøtime for barn og ungdom. Det blir også busstur til det…

Les mer

NOAH ISO-sertifisert innen kvalitetsledelse

I juli fikk NOAH ISO 9001-sertifikatet, og har med det tatt et nytt viktig steg i den kontinuerlige utviklingen av ledelsessystemet for selskapet.

Les mer

Defekte sjøkabler byttes ut

Sjøkabler fra 20- og 50-tallet skal fjernes for å sikre strømforsyningen til Langøya. De neste ukene blir havbunnen kartlagt.

Les mer

Regjeringens ekspertutvalg besøkte Langøya

Tirsdag formiddag besøkte regjeringens ekspertutvalg NOAH og Langøya. Utvalget fikk omvisning på anlegget og informasjon om NOAHs virksomhet og fremtidsplaner.

Les mer

Stolpejakten: NOAH er med på turen!

Kom deg ut i frisk luft og levende natur! Bli kjent i nærområdet! Møt med-mennesker langs stier og i byen. Opplev et artig konkurransemoment på turen!…

Les mer

Utvidelsen av Sydbruddet er ferdigstilt

Siste salve har gått av i Sydbruddet på Langøya for å sikre deponikapasitet til sommeren 2024. Denne uken ble maskinene hevet opp fra bruddet.

Les mer