Close

Fra Langøya til Gilhus

30. april gikk den siste lasten med stein fra Langøya til Gilhusbukta. 3,5 millioner tonn kalkstein har skapt ny lagringskapasitet på Langøya og gitt nytt…

Les mer

Anders Lægreid overtar som leder av NOAH

Anders Lægreid er ansatt som administrerende direktør i NOAH med virkning fra 01.05.2020. Lægreid overtar etter Carl R. Hartmann som har ledet selskapet siden 2002….

Les mer

NOAH scorer godt i bærekraftsvurdering

NOAH scorer 4,7 poeng av 5 mulige i svenske Sinfra sin nylige bærekraftsvurdering.

Les mer

Etter nedetid fungerer NOAHs IT-systemer igjen

Feilen i datasenteret til IT-leverandøren er funnet og utbedret. Alle systemer skal fungere som normalt.

Les mer

NOAH-midler til 14 gode formål

NOAHs sponsormidler for 2020 deles ut til 14 lag, stiftelser og foreninger som bidrar til et inkluderende, sunt og miljømessig bærekraftig nærmiljø i Holmestrand omegn.

Les mer

Bekreftelse på kritisk samfunnsfunksjon

Norske myndigheter bekrefter at NOAH AS utgjør en kritisk samfunnsfunksjon. Henting og behandling av uorganisk farlig avfall går som normalt.

Les mer

NOAH drifter som normalt

NOAH er i full beredskap med mål om å opprettholde innhenting, mottak og behandling av farlig avfall gjennom korona-utbruddet. NOAHs drift er en kritisk samfunnsfunksjon.

Les mer

Oppgraderer Langøya med ny høyspentkabel

Sjøkabler fra 20- og 50-tallet skal erstattes for å sikre strømforsyningen til Langøya. Den nye strømforsyningen vil sikre mål om å elektrifisere deler av maskinparken…

Les mer

Planlegger ny terminal for omlegging fra vei til sjø

NOAH planlegger en terminal på østkysten av Sverige for en stortstilt omlegging av transport fra vei til sjø. Resultatet vil være klimakutt og færre lastebiler…

Les mer

Dette gjør NOAH for å hindre coronasmitte

NOAH har iverksatt nødvendige tiltak i alle deler av virksomheten for å være føre-var og bidra til å hindre spredning av coronaviruset.

Les mer