Close

NOAH scorer godt i bærekraftsvurdering

NOAH scorer 4,7 poeng av 5 mulige i svenske Sinfra sin nylige bærekraftsvurdering.

Sinfra er en nasjonal innkjøpssentral i Sverige som blant annet formidler flyveaske til behandling ved NOAHs anlegg på Langøya.

Hvert år gjennomfører Sinfra en evaluering av bærekraftsarbeidet til sine leverandører. De ser på selskapenes interne arbeid, deres produkter og tjenester, samt hvilke metoder de benytter, og hvilke krav de stiller, til sine underleverandører når det gjelder ivaretakelse av miljø og bærekraft.

Bedriftene bedømmes med poengscore på disse ulike områdene der 0 er dårligst og 5 er best. 91 selskaper er med i evalueringen og medianscoret er 3,85 poeng. NOAH scoerer 4,7 av 5 poeng, noe som er høyest blant sluttbehandlerne i bransjen.

— Sinfras vurdering er en god indikator og vi er godt fornøyd med årets score. Bedømmingskritieriene blir naturlig nok strengere for hvert år – vi skal strekke oss og bli bedre- og da gjelder det å henge med i bærekraftarbeidet, sier NOAHs miljørådgiver Helene Mathiesen.

NOAH har valgt å rapportere bærekraft i henhold til GRI-standarden. I tillegg til selve rapporteringen har fokuset hittil handlet nye om å legge inn bærekraftsmålene i selskapets strategiske valg og planer.

— Miljøregnskapet fra 2017 viste at det største bidraget til klimagassutslipp kom fra transport av farlig avfall. Derfor er det spesielt gledelig at logistikkavdelingen vår er i ferd med å oppnå fossilfri transport av farlig avfall fra alle svenske kunder, sier Mathiesen.

Les hele rapporten her: https://sinfra.se/leverantorsenkater/

Dette er en automatisk oversettelse ved bruk av Google translate »