Close

Anders Lægreid overtar som leder av NOAH

Anders Lægreid er ansatt som administrerende direktør i NOAH med virkning fra 01.05.2020. Lægreid overtar etter Carl R. Hartmann som har ledet selskapet siden 2002. Hartmann går etter eget ønske over i en ny stilling i selskapet.

Foto Bård Gudim, Portrett Anders Lægreid, Adm. Dir

Styret i NOAH AS har ansatt Anders Lægreid som Administrerende direktør i NOAH. Lægreid har gjennom mange år hatt ulike lederstillinger i Sparebanken NOR, Gjensidige NOR og DNB, senest som leder av en av storkundedivisjonene i DNB. Lægreid er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI og har en MBA fra Loyola Marymount University.

– Foruten å ha fulgt Gjelsten Holding konsernet gjennom mange år, har jeg den senere tid fått anledning til å bli nærmere kjent med NOAH. NOAH er i dag et veldrevet industriselskap med dyktige ansatte som besitter høy kompetanse innen behandling, gjenvinning og deponering av uorganisk avfall. NOAH bidrar til å løse viktige samfunnsoppgaver gjennom å fjerne farlig fraksjoner fra kretsløpet og sørge for et bedre miljø for fremtidige generasjoner. Jeg ser frem til å ta fatt på oppgaven med å utvikle NOAH som et miljøselskap, sier Anders Lægreid.

Carl R. Hartmann har ledet NOAH de siste 18 årene. NOAH har gjennom Hartmanns ledelse i disse årene blitt en ledende aktør i Europa. Hartmann vil i forbindelse med lederskiftet gå over i en operativ rolle i NOAH, hvor han vil arbeide med bl.a. forretningsutvikling og prosjekter knyttet til selskapets fremtidige satsingsområder.

– Det er en tid for alt, og etter snart to tiår som leder av NOAH er det på tide at nye krefter overtar det overordnede ansvaret. Jeg er stolt over å ha bidratt til å utvikle NOAH som et fremtidsrettet miljøselskap og en viktig samarbeidspartner for et stort antall industriselskaper, hvor vi tilbyr trygge behandlingsløsninger til beste for både kundene og naturen rundt oss, sier Hartmann i en kommentar.

– NOAH har vært eid av Gjelsten Holding siden 2003. Siden vi ervervet selskapet fra staten og flere av Norges største industriselskaper har selskapet hatt en imponerende utvikling. NOAH har sikret Norge og industrien behandlingskapasitet for uorganisk avfall, og tatt posisjonen som Nord-Europas ledende aktør innen sin nisje med hensyn til aktivitetsnivå og resultater. Carl Hartmann har vært en viktig bidragsyter i denne utviklingen, og det er derfor gledelig at han ønsker å være med å utvikle NOAH videre i en ny rolle. Når Carl for noen måneder siden kom til meg for å fortelle at han etter 18 år ønsket å tre tilbake, startet vi prosessen med å finne en ny leder. Jeg er stolt over å få med en solid, erfaren medspiller som Anders Lægreid, og ser frem til å utvikle NOAH videre i samarbeid med ham, sier styrets leder Bjørn Rune Gjelsten.