Close

Vi svarer om import, sikkerhet og mottakskontroll

Her svarer NOAH på spørsmål som stilles om import av avfall, kontroll- og prøvetaking, sikkerhet og omklassifisering.

Les mer

Inviterer fylkespolitikerne til Langøya

NOAH ønsker å presentere bedriftens omfattende styringssystem for å motta, behandle og deponere avfall som kommer til Langøya, samt gjeldende rammer, tillatelser, kontroll og tilsyn…

Les mer

Ingen grunn til uro for mottakskontrollen

Fylkestingspolitiker Kåre Pettersen uttrykker bekymring for deponering av avfall på Langøya i et brev til fylkesordføreren i Vestfold og Telemark datert 17. januar. NOAH tar…

Les mer

Lærlinger gir kompetanseløft

NOAH er en kompetansebedrift med fagfolk innenfor en lang og variert rekke fag. For å sikre fremtidig kompetanse og være med å ta ansvar for…

Les mer

Høringssvar til Ekspertutvalgets rapport

I vårt høringssvar til Ekspertutvalgets rapport om farlig avfall sier NOAH seg enig i målene, men uenig i måten utvalget mener Norge skal nå dem.

Les mer

Nå kan du søke om sponsormidler

Alle ikke-kommersielle aktører i Holmestrand kommune og omkringliggende områder kan nå søke om sponsormidler fra NOAH. Midlene skal bidra til inkludering, folkehelse og/eller et bedre…

Les mer

NOAH Engadalen støtter fire idrettslag i Nittedal

NOAH Engadalen ble etablert i 2019. Selskapet mottar jord- og leirmasser fra utbyggingsprosjekter i Oslo-regionen. Massene benyttes til å re-etablere nytt areal som i framtiden…

Les mer

De ansattes julegave går til Barnekreftforeningen

Også i år har de ansatte i NOAH valgt å gi julegaven videre til et godt formål. I år er det Barnekreftforeningen i Vestfold som…

Les mer

Vi får alle et miljøansvar til jul

Flere tusen tonn av årets julegaver kommer en gang til å ende som farlig avfall. Først ute er julegavepapiret. Etter forbrenning kommer restfraksjoner som aske…

Les mer

Fullskala saltgjenvinning til industriråvarer på Herøya

På Herøya planlegges nå et storstilt gjenvinningsprosjekt der målet er å gjenvinne saltene fra flyveaske. Prosjektet får inntil 10 MNOK i støtte fra Innovasjon Norge….

Les mer