Close

Inviterer fylkespolitikerne til Langøya

NOAH ønsker å presentere bedriftens omfattende styringssystem for å motta, behandle og deponere avfall som kommer til Langøya, samt gjeldende rammer, tillatelser, kontroll og tilsyn som myndighetene fører med virksomheten. Som et ledd i dette inviteres nå samtlige fylkespolitikere i Vestfold og Telemark fylke til NOAHs anlegg på Langøya.

Tidligere i måneden sendte fylkespolitiker Kåre Pettersen en bekymringsmelding til fylkesordføreren i Vestfold og Telemark, og saken fikk en bred pressedekning. Meldingen omtalte NOAHs import, mottakskontroll, rapporterte målinger og sjøområdene utenfor Langøya.

– Vi skulle selvfølgelig helst sett at slike bekymringer ble rettet direkte til oss, eller til Miljødirektoratet som ansvarlig myndighet. Da kunne vi fått mulighet til å rydde misforståelser av veien og gitt fakta i saken, sier adm.dir. i NOAH Carl Hartmann.

Tettere dialog

Hartmann ønsker nå en tettere dialog med fylkespolitikerne.
– NOAH har toleranse for kritiske henvendelser fra omverden og disse skal behandles seriøst, men en slik prosess krever dialog for å bli fruktbar, sier Carl Hartmann.
Han synes det er uheldig at uriktige påstander om NOAHs avfallsmottak presenteres i offentlighetene som i dette eksemplet. Selv om intensjonen med slike bekymringsmeldinger kan være den beste, brukes til tider slike situasjoner til å spre frykt i befolkningen i og rundt Holmestrand, de siste årene i stor grad som ledd i motstand mot planene om et nytt nasjonalt farlig avfallsdeponi i Brevik.

Udekket informasjonsbehov

– Både deponisaken og fylkessammenslåingen skaper fortsatt interesse for NOAH og vi ser at det er et informasjonsbehov der ute. Da er det vårt ansvar å sørge for at de som debatterer og har meninger om oss har god nok informasjon, sier Hartmann, som nå åpner dørene for hele fylkestinget.

Besøket vil bestå av presentasjoner, dialog og omvisning på hele øya. Invitasjonen gikk ut til fylkestinget på onsdag. Arrangementet avholdes onsdag den 11. mars 2020. I invitasjonen til fylkespolitikerne opplyser NOAH om at det vil være mulig å sende inn spørsmål på forhånd.

Avgjørende for industri og forbrenningsverk

NOAH er i omfattende grad en myndighetskontrollert virksomhet, der blant annet Miljødirektoratets tilsynsvirksomhet inngår. I snart 30 år har Langøya utenfor Holmestrand utgjort en kritisk og viktig del av miljøinnsatsen mot farlig avfall og infrastrukturen for norsk industri. Samtidig har NOAH i over ti år jobbet med etablering av en ny løsning i Dalen gruver i Telemark. NOAH jobber også hardt for å kunne resirkulere deler av det farlige avfallet.

– Industrien er hjertet i næringslivet i Vestfold og Telemark. Etter at fylkessammenslåingen merker vi en økt oppmerksomhet fra en større region. NOAH er en vesentlig industriaktør og mye omtalt i det nye fylket. I tillegg et virksomheten vår avgjørende for industri og forbrenningsverk i hele Norge, sier Hartmann.