Close

NOAH Engadalen støtter fire idrettslag i Nittedal

NOAH Engadalen ble etablert i 2019. Selskapet mottar jord- og leirmasser fra utbyggingsprosjekter i Oslo-regionen. Massene benyttes til å re-etablere nytt areal som i framtiden skal benyttes til næringsvirksomhet.

Styret i NOAH Engadalen AS har valgt å gi 50.000 i støtte til hvert av de fire idrettslagene i kommunen, totalt 200.000 kroner.

– NOAH bidrar i alle lokalsamfunnene der vi har drift og er opptatt av å ta samfunnsansvar. Her i Nittedal er vi en ny aktør. Vi opplever at idretten står sterkt, og involverer og inkluderer mange barn og unge. Derfor går gaven i år til idretten, sier Egil Solheim, daglig leder i NOAH Engadalen AS.

Gaven fra NOAH Engadalen kom som en hyggelig overraskelse før jul. Bildet ble tatt under sjekkoverrekkelsen i brakka på anlegget 18. desember.

Det innebærer at Nittedal Idrettslag, Hakadal Idrettslag, Varpe ballklubb og Gjelleråsen idrettsforening får midler. Til sammen aktiviserer lagene omtrent 5.500 barn og unge.

– Det er hyggelig å kunne dele noe av overskuddet vårt med frivilligheten. De fire idrettslagene i kommunen gjør en fantastisk innsats for barn og unge – og for folkehelsen – gjennom året, sier styreleder i NOAH Engadalen Nils Thomas Fearnley.

NOAH Engadalen eies av 50/50 av NOAH AS og Aas gård/Fearnely-familien.
Egil Solheim i NOAH understreker at selskapet tar samfunnsansvar ved å sikre miljømessig god håndtering av gravemasser fra byggeprosjekter i Oslo regionen. Samtidig er mottaket etablert med egen rensepark som skal sikre at elvesystemet nedstøms anlegget oppnår en forbedret økologisk tilstand.

Les mer på NOAH Engadalen