Close

Vi får alle et miljøansvar til jul

Flere tusen tonn av årets julegaver kommer en gang til å ende som farlig avfall. Først ute er julegavepapiret. Etter forbrenning kommer restfraksjoner som aske til NOAH på Langøya.

Vi går ikke bare «rundt en enebærbusk» nå i juletiden. Også julegavene vi får, havner i en runddans hvor de fleste til slutt ender som avfall. Da er det godt å vite at miljøskadelige stoffer ufarliggjøres i NOAHs behandlingsanlegg. Dette gjelder blant annet aske fra forbrenning av årets anslåtte 60 millioner løpemeter ikke-resirkulerbart julepapir.

Fargerikt og glanset innpakningspapir egner seg nemlig ikke til gjenvinning som papir. Vi oppfordrer derfor til å bytte ut det glansede julegavepapiret med gråpapir, tekstiler, servietter, avispapir – eller hva med barnetegninger på hvitt papir? Her kan du hente inspirasjon til fin og miljøvennlig gaveinnpakning.

Papiret energigjenvinnes

Så kommer julaften og du vil mest sannsynlig få gaver pakket i glanset papir. Tradisjonelt julegavepapir er selvsagt av ulik kvalitet, men for å være på den sikre siden bør slikt papir kastes i restavfallet. Altså ikke sammen med avispapir, melkekartonger og annet til papirinnsamling. Brenn heller ikke julegavepapiret hjemme. Årsaken er at det har dårlig brennverdi og gir lokal forurensing.

Når julepapiret kastes i restavfallet går det til et avfallsforbrenningsanlegg som produserer energi, blant annet varme til boliger i nærområdet. Asken fra denne forbrenningsprosessen kommer til NOAH på Langøya. Hos NOAH brukes asken til å nøytralisere avfallssyre fra produksjon av titandioksidpigmenter – som blant annet brukes til å lage trykkfargen på nettopp julegavepapiret.

Miljøansvar i julegave – året rundt

NOAH mottar årlig over 500 000 tonn uorganisk farlig avfall til behandling. Opphavet er alltid forbrukerne: Restprodukter fra produksjon av etterspurte varer og aske etter forbrenning av produkter som er kastet som avfall. Med julehandelen starter mange produkter sitt livsløp. Noen varer mange år, andre produkter blir avfall bare etter dager eller uker. Vi må alle ta ansvar for at miljøskadelige stoffer i produktene våre håndteres forsvarlig når produktene blir avfall. I hjemmet starter ansvaret med sortering og levering til avfallsselskap. Hos NOAH består forsvarligheten av å påse at miljøgiftene uskadeliggjøres og aldri mer kan komme inn i naturens kretsløp.

Alle får vi et miljøansvar i julegave i år.

God jul fra alle oss i NOAH!