Close

Fullskala saltgjenvinning til industriråvarer på Herøya

For å ytterligere ekspandere forskningen og øke muligheten for gode gjenvinningsprosjekter har NOAH en avdeling i Herøya Forskningspark. Her vil NOAH drive forskning og utvikling som skal være mer uavhengig av dagens driftsituasjon på Langøya hvor en blant annet vil benytte annen forskning og ekspertise som finnes på Herøya, samt kunnskap og erfaring om pilotering og industrialisering.

På Herøya planlegges nå et storstilt gjenvinningsprosjekt der målet er å gjenvinne saltene fra flyveaske. Prosjektet får inntil 10 MNOK i støtte fra Innovasjon Norge.

Les mer om prosjektet her