Close

Etter nedetid fungerer NOAHs IT-systemer igjen

Feilen i datasenteret til IT-leverandøren er funnet og utbedret. Alle systemer skal fungere som normalt.

Det var ikke mistanke om virus eller hacking.

Vi beklager eventuelle ulemper nedetiden har medført.