Close

Fra Langøya til Gilhus

30. april gikk den siste lasten med stein fra Langøya til Gilhusbukta. 3,5 millioner tonn kalkstein har skapt ny lagringskapasitet på Langøya og gitt nytt land for boliger og næring i Lier.

Det første lekterlasset med kalkstein til Gilhusbukta i Lier forlot Langøya 21. august 2018. I april 2020 var leveransen fullført. Totalt har NOAH levert 3 500 710 tonn kalkstein fordelt på 569 turer med lekter og slepebåt.

Mengden tilsvarer all stein som ble sprengt ut av sydenden av Langøya i perioden 2018/2019 for å forlenge Langøyas levetid med ca to år.

– Transporten har gått helt etter planen og uten noen alvorlige hendelser eller ulykker i perioden, sier prosjektleder Kari Røseth i NOAH.

Takket være sjøtransport har vi spart veinettet i nærmiljøet for 116.000 lastebiler

– Det er veldig greit å slippe å belaste veinettet mellom Holmestrand og Lier med denne transporten. For NOAHs del har det også vært bra å slippe å frakte lasten på fergen, sier Kari Røseth.

Lekteren som har fraktet steinen er nesten 100 meter lang og 30 meter bred. Den rommer i overkant av 9000 tonn stein, noe som tilsvarer 300 lass med lastebil og tilhenger.

– Plassert etter hverandre blir det en rekke på 1400 km, som tilsvarer avstanden fra Oslo til Nord-Italia, forteller Røseth.

For å trekke den fulle lekteren gjennom Svelvik-sundet, der tidevannstrømmen er ekstremt sterk, har NOAH måttet time passeringen riktig ift tidevannet.