Close

Dette gjør NOAH for å hindre coronasmitte

NOAH har iverksatt nødvendige tiltak i alle deler av virksomheten for å være føre-var og bidra til å hindre spredning av coronaviruset.

Fredag 6. mars gjennomførte NOAH en risikovurdering av pandemi for Langøya og oppdaterte på bakgrunn av denne tiltak rettet mot alle deler av selskapet og dets drift- og kontorsteder. Tiltakene begrenser reise- og møtevirksomheten, intensiverer renholdet, muliggjør økt bruk av hjemmekontor og gir tydelige føringer til den enkelte ansatte.

Noe av det viktigste NOAH gjør er å hindre unødvendig fysisk kontakt mellom transportører og mottak. Mannskapet på skip som ankommer Langøya vil kun kommuniser elektronisk og telefonisk med NOAHs mottak. Det er også iverksatt omfattende smitteverntiltak ved mottaket for biltransporter både på Hakan i Holmestrand kommune og i Engadalen i Nittedal kommune.

Fylkespolitikerbesøk utsatt

– NOAH har ansvar for en viktig del av norsk infrastruktur ved å sørge for at forbrenningsverkene får avsetning for flyveasken de produserer. En driftsstans i vårt anlegg på Langøya vil kunne få dramatiske konsekvenser for avfallshåndteringen i Norge og Sverige. Tiltakene som nå innføres er derfor helt nødvendige, sier Carl Hartmann.

NOAH tar derfor ikke imot besøk som ikke er driftskritiske den nærmeste tiden. Det innebærer at befaringen for representanter fra Fylkestinget er utsatt, men vil gjennomføres på et senere tidspunkt. Både interne og eksterne møter gjennomføres som videokonferanse så langt det er mulig.

I dialog med interessenter

– Vi følger nøye med på situasjonen i Norge og i resten av Europa, følger myndighetenes råd, og gjør ellers det vi kan for å være med å bidra til å hindre smittespredning. Vi er i dialog med kommunen, kommunelegen, kunder, underleverandører og andre samarbeidspartnere, sier adm.dir. Carl Hartmann.

Dette er en automatisk oversettelse ved bruk av Google translate »