Close

NOAH markerte seg på viktig fagkonferanse

Farlig avfallskonferansen 2019 er avviklet med 430 deltakere fra avfallsprodusenter, avfallshåndterere og myndigheter. Her var mange gode innlegg som dokumenterte tilstedeværelsen av profesjonelle miljøer som tar farlig avfall og kjemikalier ut av naturens kretsløp. NOAH markerte sin kompetanse på flere måter under konferansen.

Det var flere tankevekkende foredrag på årets Farlig avfallskonferanse. Blant annet ble det henvist til at kjemiindustrien “finner opp” ett kjemikalie hvert 3. sekund! Ikke sjelden er dette stoffer som skal erstatte kjemikalier som over tid er funnet uheldige for mennesker og natur. Dessverre kan også de nye kjemikaliene vise seg uheldige å bruke, men ofte første etter flere år – kanskje flere 10-år eller lengre. Et slikt perspektiv er selvsagt fagmiljøene og myndighetene bevisst på, men er sjelden noe allmennheten er kjent med. Kanskje som konsekvens av den enorme og berettigete oppmerksomhet som er rettet mot den “sirkulære økonomien” hvor det kan synes som om alt avfall kan gjenvinnes.

Ett av de foredragene som vekket berettiget ettertanke, viste for øvrig alle de kjemiske stoffene og miljøgiftene vi omgås i det daglige – ikke bare “lageret” av maling, lim, lakk og ugressmiddel vi har i garasje eller kjeller, men også i GoreTex-klærne, sminken, lekene på barnerommet og utstyr vi bruker både på kjøkkenet hjemme og på tur i fri natur.

Som et stort kompetansemiljø og Norge og Skandinavia var selvsagt NOAH godt representert på konferansen. Blant annet var prosjekt- og utviklingsdirektør Egil Solheim representert i et panel som debatterte farlig avfallsbransjens omdømme (foto).

Innblikk i foredragene som ble holdt på årets Farlig avfallskonferanse, kan man få ved å besøke nettstedet til Norsk forening for farlig avfall (NFFA).

Miljøstand

NOAHs stand viste frem selskapets arbeid for miljø og bærekraft, både våre egne miljømessige fotavtrykk, så vel som de positive ringvirkningene NOAH skaper for samfunnet.

«Vi er tydelige overfor omverden på at vi setter oss ambisiøse klimamål og bidrar til å utvikle fremtidens miljøløsninger – både innenfor avfallshåndtering, og når det gjelder logistikk og transport», sier Solheim.

NOAH viste frem det hybride bulkskipet som er under utvikling. «Det grønne skipet» vil bidra med fossilfri transport i nærområdet. NOAHs bærekraftsrappport slår fast at transport står for 90 prosent av selskapets CO2-utslipp. «Derfor er omlegging av skip, biler og maskiner nøkkelen for å nå målet vårt om fossilfri drift på Langøya innen 2023», avslutter Solheim.