Close

NOAH ISO-sertifisert innen kvalitetsledelse

I juli fikk NOAH ISO 9001-sertifikatet, og har med det tatt et nytt viktig steg i den kontinuerlige utviklingen av ledelsessystemet for selskapet.

Siden 2004 har selskapet vært ISO 14001-sertifisert.

– I NOAH jobber vi hele tiden med å forbedre oss og er opptatt av å følge anerkjente standarder. Målet er å gi våre oppdragsgivere – kunder og myndigheter – kvalitet i alle ledd. Til syvende og sist er oppdraget vårt å beskytte mennesker og natur ved å ta farlige stoffer ut av kretsløpet og lagre det på en sikker måte, sier adm.dir. Carl Hartmann.

I prosessen omkring ISO 9001-sertifiseringen har selskapet blant annet kartlagt krav og forventninger blant sine viktigste interessepartnere.

Blant sentrale forbedringer selskapet har oppnådd er:

  • et felles og effektivt web-basert ledelsessystem
  • bedre oversikt over krav og forventinger fra våre viktigste interessepartnere som er våre kunder, myndigheter, ansatte, lokalmiljø, leverandører og interesse- og bransjeorganisasjoner.
  • bedre oversikt og ansvarsfordeling gjennom prosesskartlegging, etablering av kvalitetspolitikk og kvalitetsmål
  • forbedrede rutiner for innkjøp og leverandørevaluering
  • etablering av systematisk forbedringsarbeid

«Virksomheten har i revisjonen vist at prosessene er implementert og det er stort fokus på implementering av verktøyene og digitalisering av sjekklister. Det er gjennomført grundig prosesskartlegging og prosesseierne er engasjert i forhold til å forbedre prosessene. Virksomheten har vist en stor forbedring når det gjelder fastsettelse av både kvalitets- og miljømål. Ledelsen har iverksatt arbeid med bærekraftsmål», heter det i revisors oppsummering.

Rett før sommeren ga NOAH også ut sin første bærekraftsrapport. Rapporten vil bli lagt ut på nettsiden i løpet av august.

For spørsmål rundt NOAHs kvalitetsarbeid, kontakt Margrete Eiken (mei@noah.no).