Close

Regjeringens ekspertutvalg besøkte Langøya

Tirsdag formiddag besøkte regjeringens ekspertutvalg NOAH og Langøya. Utvalget fikk omvisning på anlegget og informasjon om NOAHs virksomhet og fremtidsplaner.

Ekspertutvalget fikk også se friluftsområdet i nord. Her på taket av Krutthuset som ble ferdigstilt i 2017. Alle foto: UC/NOAH

I april satte regjeringen ned et ekspertutvalg som skal vurdere hvordan mengden farlig avfall i Norge kan reduseres, og hvordan fremtidige løsninger for behandling av farlig avfall kan sikres.

NOAH tok imot utvalget og sekretariatet på Langøya 2. juli. Gjestene fikk først en omvisning på øya, fra det nye deponiet i sør til friluftsområdet i nord. Deretter gikk turen til prosessanlegget, vannrenseanlegget, testsenteret og laboratoriet.

Til slutt presenterte NOAH selskapet og driften, kundene, rammebetingelser, samt de nye teknologiprosjektene, inkludert saltgjenvinning og bruk av CO2 til stabilisering av flyveaske.

Besøket var en del av ekspertutvalgets informasjonsinnhenting. Utvalgets vurderinger er ventet rundt 1. november i år.