Close

Defekte sjøkabler byttes ut

Sjøkabler fra 20- og 50-tallet skal fjernes for å sikre strømforsyningen til Langøya. De neste ukene blir havbunnen kartlagt.

Fra Mulodden ligger det to eldre og defekte høyspentkabler til Langøya fra henholdsvis 1928 og 1954. Den nyeste av kablene var i bruk frem til 2016, og man vurderte da reparasjon. Dette ble ikke utført da kablene er i meget dårlig forfatning ved landinntaket på Mulodden. Begge kablene skal fjernes i løpet av året, slik at ikke ny kabel krysser og legges over de gamle.

De neste to til tre ukene vil vi kartlegge havbunnen mellom Mulodden og Langøya, der de gamle kablene ligger, og nytt trasévalg mellom Holmestrand og Langøya.

Denne kartleggingen blir underlagsmateriale for nytt trasévalg og sanering av de gamle kablene. NOAH har engasjert Seløy Undervannservice AS til oppdraget og Isurvey AS vil gjøre havbunnskartleggingen i sommer. De vil ha et fartøy med en ROV som kommer til å oppholde seg i området innenfor denne perioden.