Close
Kan forlenge Langøyas levetid til 2030

Kan forlenge Langøyas levetid til 2030

NOAH søker om endring i tillatelsen for å forlenge behandlingen av uorganisk farlig avfall på Langøya.

Les mer
NOAH prioriterer miljø og oppvekst

NOAH prioriterer miljø og oppvekst

I årets tildeling av sponsormidler i Holmestrand, har NOAH valgt å prioritere miljørettede formål, samt formål som kommer barn og unge til gode. Blant tiltakene…

Les mer
NRKs Bærekraftsskole: Ny film om flyveaske

NRKs Bærekraftsskole: Ny film om flyveaske

NRK Skole har i samarbeid med Loop Miljøskole og NOAH laget filmen «Hvor blir det av tungmetallene i restavfallet?». Filmen skal vises for landets skoleelever…

Les mer
Første industrisalter fra Resalt-piloten

Første industrisalter fra Resalt-piloten

Bygging av NOAHs pilotfabrikk på Herøya starter 4. januar. Drøye to måneder senere produserte NOAH første industrisalter gjenvunnet fra flyveaske, på Herøya.

Les mer
Her er fremtidens prosessoperatører

Her er fremtidens prosessoperatører

I behandlingsanlegget der avfallet stabiliseres får tre elever bryne seg på pumper, kraner og kontrollskjermer. De utgjør avgjørende kompetanse for fremtiden.

Les mer
NOAH har mottatt 46 sponsorsøknader

NOAH har mottatt 46 sponsorsøknader

Søknadsfristen er nå utløpt, og ny frist er 15.02.2022. Søknadsskjema blir tilgjengelig 15.01.2022.

Les mer
NOAHs ansatte støtter voldsutsatte i Vestfold

NOAHs ansatte støtter voldsutsatte i Vestfold

Krisesenteret i Vestfold mottar i år de ansattes julegave på 30.000 kroner.

Les mer
Bygger pilotanlegg for saltgjenvinning fra flyveaske

Bygger pilotanlegg for saltgjenvinning fra flyveaske

I januar starter miljø- og ressursselskapet NOAH byggingen av et pilotanlegg for saltgjenvinning på Herøya. Prosjektet får navnet Resalt og målet er å redusere mengden…

Les mer
NOAH undertegner regional klimaavtale

NOAH undertegner regional klimaavtale

Klimautslippene i Vestfold og Telemark skal ned med 60 prosent fra 2009-nivå innen 2030. NOAH vil spesielt bidra med sine skalerbare transportløsninger.

Les mer
Miljøteknologi reduserer klimagassutslippene med inntil 90%

Miljøteknologi reduserer klimagassutslippene med inntil 90%

Tekniska verken, Sørum Transport og NOAH AS har gått til anskaffelse av en Volvo bulkbil som går på flytende biogass (LBG). Det betyr en reduksjon…

Les mer