Close

NOAHs ansatte støtter voldsutsatte i Vestfold

Krisesenteret i Vestfold mottar i år de ansattes julegave på 30.000 kroner.

Krisesenteret i Vestfold samarbeider med politiet og håndtere saker fra alle kommuner i Vestfold.
– I følge Politidirektoratet har det under korona-pandemien vært en økning på 12,5% i saker knyttet til mishandling i nære relasjoner. Vi synes derfor , at det i år var riktig å støtte kvinner, menn og barn i en svært vanskelig situasjon gjennom Krisesenteret i fylket, sier de ansattes representant i NOAH AS Ina-Maria Snedal Tufte. NOAH har drøye 80 ansatte, hvorav flesteparten har arbeidssted i Holmestrand og bosted i Vestfold.

Krisesenteret holder hus i Tønsberg og har 15 fast ansatte med ulik fagutdanning og stor kunnskap om vold og traumer. Her får voksne og barn bistand hjelp ved senteret og i samarbeid med andre instanser som sammen med de voldsutsatte kan tilpasse den enkeltes behov. Senteret har to avdelinger, en for voldsutsatte menn og barn og en for voldsutsatte kvinner og barn.

Daglig leder Heidi Tanum er på vegne av beboerne på senteret svært glad for julegaven.
– Grunnfinansieringen vår kommer fra kommunene i Vestfold, men det dekker ikke mer enn akkurat det vi trenger til driften. Derfor er vi så glade for gaver som gjør at vi kan kjøpe inn noen leker, en god stol og skape noen aktiviteter for beboerne. Det betyr så mye for trivselen, og gjør at dette blir et godt sted å være her. Vi ønsker å bruke denne gaven på noe varig, sier Tanum.