Close

NRKs Bærekraftsskole: Ny film om flyveaske

NRK Skole har i samarbeid med Loop Miljøskole og NOAH laget filmen «Hvor blir det av tungmetallene i restavfallet?». Filmen skal vises for landets skoleelever og målet er å heve kunnskapen om håndtering av uorganisk farlig avfall i befolkningen.

NRK Super-profil Anders Clausen følger restavfallet fra produkt, via forbrenning, til flyveaske som mottas og behandles på Langøya. Her møter programlederen kjemikerne Helene Moen og Haakon Vatten Rui som lar ham se med egne øyne hvor det blir av flyveasken fra energigjenvinningsanlegget. Han får også være med inn i laben og mikse sin egen gipsslurry.

– Dette har vært et utrolig spennende prosjekt for NOAH. Vi jobber for å heve kunnskapsnivået om vår del av avfallsbehandlingen og vår plass i verdikjeden, og det vi tror denne filmen vil bidra til. Historien kommuniseres av og for ungdom slik at det oppleves relevant, sier samfunnskontakt Unni Claussen.

Filmen er én av 16 filmer som utgjør Bærekraftsskolen. Filmene ble lansert 24. mars 2021, og skal gjøre nye generasjoner klare for å skape en mer bærekraftig verden. Se alle filmene på miljøskole.no og nrk.no/skole.

Dette er en automatisk oversettelse ved bruk av Google translate »