Close

Miljøteknologi reduserer klimagassutslippene med inntil 90%

Tekniska verken, Sørum Transport og NOAH AS har gått til anskaffelse av en Volvo bulkbil som går på flytende biogass (LBG). Det betyr en reduksjon i klimagassutslipp på 90 prosent i forhold til diesel.

Fredag 23. oktober ankom den aller første flyveasketransporten på flytende biogass Langøya utenfor Holmestrand, etter å ha tilbakelagt en distanse på omtrent 50 mil.

Dette er en fossilfri frakt av flyveaske, og en av de aller første lange tungtransportene som går på flytende biogass. Vi håper og tror det ikke blir den siste, sier leder for NOAHs håndtering og behandling av farlig avfall Tove Stuhr Sjøblom.

KLIMANØYTRAL LANGDISTANSETRANSPORT: Slik ser den svensk-norske og ombygde biogassbilen ut. Den skal frakte flyveaske fra forbrenning i Sverige til behandling i Norge. Foto: Helene Mathisen/NOAH

Prosjektet er et samarbeid mellom norske og svenske aktører på leverandør-, transportleverandør- og kunde-siden. Bilen vekker oppsikt på begge sider av grensen.

Dette er en milepæl for den svenske biosatsingen. Det at vi får til grenseoverskridende tungtransport på flytende biogass viser at det er mulig å kjøre fossilfritt også innen denne sektoren, sier Erik Nordell i Tekniska verken i Linköping.

Sørum Transport AS er opptatt av miljø og myndigheters rammebetingelser og ser at det i fremtiden vil bli et enda større fokus på utslippsfrie kjøretøyer.

Vi ønsker å være med på denne utviklingen og vi har heller ikke noe valg; Fossilt drivstoff vil bli kraftig avgiftsbelaget i fremtiden, derfor er det viktig å være med nå, sier daglig leder i Sørum Transport Harry Nilsen.

Ideen om å jobbe mot transport på flytende biogass oppstod da Tekniska verken i Linköping besluttet å bygge en fabrikk for flytende biogass. Dette ville gjøre at en nøkkelfaktor for å lykkes var på plass, nemlig tilgjengeligheten på drivstoff i begge ender av transportlinjen.

– NOAH må, som alle andre bedrifter, jobbe med å redusere utslipp for å bidra til at klimamålene nås. 90 prosent av NOAHs årlige klimagassutslipp er knyttet til transport av avfall, og har en sentral målsetning om at dette reduseres. For NOAH er det da viktig å hele tiden forsøke å ta i bruk mer miljøvennlig teknologi der hvor det er mulig. Prosjektet vil dessuten medføre noe støyreduksjon lokalt, samt reduksjon i lokale klimagassutslipp, avslutter Tove Stuhr Sjøblom.

 

REDUSERER UTSLIPP: For Sørum Transport var det en selvfølge å være med på en slik satsning – både av miljøhensyn, men også av økonomiske hensyn. Sjøfør Mattias Østberg Qvist fra Sørum Transport er svært fornøyd med bilens egenskaper. Foto: Helene Mathisen/NOAH