Close

NOAH har mottatt 46 sponsorsøknader

Søknadsfristen er nå utløpt, og ny frist er 15.02.2022. Søknadsskjema blir tilgjengelig 15.01.2022.

Alle ikke-kommersielle aktører med aktivitet i Holmestrand kommune og omkringliggende områder kan søke om sponsormidler fra NOAH. Formål som fremmer miljø, bærekraft, inkludering og/eller folkehelse vil bli prioritert .

I fjor fikk 14 lag, stiftelser og foreninger støtte til prosjekter og aktiviteter i Holmestrand og omegn. Et nytt år byr på nye muligheter, og alle 46 søkere vil bli behandlet likt, uavhengig av om de har fått støtte før eller ikke.

NOAH håper også at det har kommet inn enda flere søknader med en tydelig miljøprofil.
— Det er mye positivt som rører seg innenfor idrett, kultur og byutvikling i Holmestrand og omegn. NOAH er opptatt av å være med å bidra i de lokalmiljøene vi operer i. Det er en del av vår bedriftskultur og vårt samfunnsansvar, sier samfunnskontakt i NOAH Unni Claussen.

 

Foto: Holmestrand Maraton og Sande Juniorkorps