Close

Sentrale politikere så NOAHs testforsøk med CO2-fangst

Stortingspolitiker og første nestleder i Stortingets energi- og miljøkomite, Terje Lien Aasland, har sammen med andre sentrale AP-politikere fått orientering om NOAHs testforsøk med CO2-fangst…

Les mer

Adm.dir. Carl Hartmann: Friluftsdrømmen på Langøya stadig nærmere!

På Langøya jobber vi med lange og korte planer. For oss kan noen ganger 15 år fram i tid fortone seg som lenge, andre ganger…

Les mer

Miljødirektoratet: Gir NOAH tillatelse til viktig miljøprosjekt

NOAH har fått Miljødirektoratets tillatelse til testforsøk med å stabilisere farlig avfall (flyveaske) basert på fangst, bruk og fjerning av klimagassen CO2 fra industrirøykgass. Prosjektet…

Les mer

NOAH og Norcem avslutter felles samarbeidsavtale med Geelmuyden Kiese

NOAH og Norcem avslutter samarbeidsavtalen med Geelmuyden Kiese som ble opprettet i forbindelse med den lokale planprosessen i Brevik.

Les mer

Miljødirektoratet har svart Klima- og miljødepartementet i deponisaken

Miljødirektoratet har i dag i brevs form svart på en henvendelse fra Klima- og miljødepartementet fra 3. mars i år i saken om et framtidig…

Les mer

Spektakulært NOAH-innslag på NRKs “Schrødingers katt”

NOAH har viktig oppgave i Miljø-Norge. Det kom klart frem i det populærvitenskapelige NRK-programmet “Schrødingers katt” forleden.

Les mer
CO2-fangst: Store miljøgevinster mål for nytt NOAH-prosjekt

CO2-fangst: Store miljøgevinster mål for nytt NOAH-prosjekt

Hensikten med forsøket er å verifisere at CO2 i avgass fra sementproduksjon kan benyttes for å stabilisere flyveaske fra avfallsforbrenningsanlegg. Ved vellykket forsøk, er det…

Les mer
Etter brokollapsen på E-18: NOAH gjør skoleelevene mer synlige

Etter brokollapsen på E-18: NOAH gjør skoleelevene mer synlige

– Tusen takk for alle synlighetsvestene vi fikk. Nå er det mye tryggere å komme seg til skolen for alle!

Les mer

Utslippstall for februar 2015

I februar ble det pumpet 65.690 m3med renset vann til Holmestrandsfjorden. Akkumulert for 2015 er det pumpet 145.447 m3. Nedbørsmengden i februar var 31 mm…

Les mer

Utslippstall for januar 2015

I januar ble det pumpet 79.757 m3 med renset vann til Holmestrandsfjorden. Akkumulert for 2015 er det pumpet 79.757 m3. Nedbørsmengden i januar var 98…

Les mer