Close
Lørdag 15. august: Velkommen til Åpen dag!

Lørdag 15. august: Velkommen til Åpen dag!

Lørdag 15. august gjennomfører NOAH sin årelange tradisjon med Åpen dag på Langøya. Nytt av året, er at de besøkende kan høre et foredrag helt…

Les mer

Danske miljømyndigheter: NOAHs behandling av alkalisk avfall er nyttiggjøring

Den danske Miljøstyrelsen (tilsvarende Miljødirektoratet) har vurdert NOAHs behandlingsprosess for alkalisk avfall på Langøya. Den fullstendige vurderingen foreligger nå, og konkluderer med at de danske…

Les mer
Ordføreren og flere med ham besøkte NOAH under Revetalsdagene

Ordføreren og flere med ham besøkte NOAH under Revetalsdagene

Ordfører Thorvald Hillestad i Re var selvsagt innom NOAHs informasjonsstand under årets Revetalsdager. Gjennom et langt virke som ordfører i NOAHs vertskommune, kjenner Hillestad Langøya…

Les mer

Miljødirektoratet skal utrede nye lokaliteter for farlig avfallsdeponi

Klima- og miljødepartementet har som ventet bedt Miljødirektoratet utrede mulige lokaliteter for deponi for farlig avfall som kan erstatte NOAHs behandlingsanlegg på Langøya. Dette anlegget…

Les mer
Celebert møte på Langøya!

Celebert møte på Langøya!

Tidligere miljøvernminister Thorbjørn Berntsen, Frederic Hauge i Bellona og NOAH-eier Bjørn Rune Gjelsten har vært på befaring på Langøya. De tre fant hverandre i den…

Les mer
Åpen dag på Langøya lørdag 15. august!

Åpen dag på Langøya lørdag 15. august!

Dette er tradisjonsrikt arrangement som årlig samler mange hundre besøkende (i fjor over 900!). Benytt sjansen til å se hvordan NOAH gjennom dokumenterte metoder behandler…

Les mer
Røråstoppen barneskole ryddet strendene på Langøya

Røråstoppen barneskole ryddet strendene på Langøya

For (muligens) 10. året på rad ryddet 6. klassingene på Røråstoppen barneskole i Re strendene nord på Langøya. 21 elever og to lærere nedla et…

Les mer

Upresist om avfallshåndtering

Mandag  11.mai hadde Dagens Industri en sak om Sveriges eksport av farlig uorganisk farlig avfall til Norge og Langøya. Tema i artikkelen er at det…

Les mer
Storulykkestilsyn på Langøya gjennomført uten avvik

Storulykkestilsyn på Langøya gjennomført uten avvik

NSO (Næringslivets Sikkerhetsorganisasjon) har nettopp vært på to-dagers tilsyn på Langøya. Hensikten var å kontrollere bedriftens etterfølgelse av krav i Storulykkesforskriften samt også forskrift om…

Les mer

NOAH forholder seg i ro i deponisaken

Styreleder Sten-Arthur Sælør i NOAH uttaler seg på Porsgrunn dagblads initiativ, og kommenterer at NOAH for tiden ikke gjør noen utspill i saken om å…

Les mer