Lukk

Logistikk

Transport utgjør en vesentlig del av kostnadene for de som produserer farlig avfall og skal håndtere det videre til kompetent og miljøforsvarlig behandling.

Valg av transportløsning og planlegging av logistikken, har også en betydelig miljøside. Derfor har NOAH stor oppmerksomhet rettet mot transportdelen av de kundeoppdrag vi får, og har dedikerte kompetansepersoner innen området.