Close

Avfallsmengder behandlet

 

Avfallsfraksjon 2013 2012 2011 2010
Uorganisk avfall 437244 477856 475717 541141
Ordinært uorganisk avfall 301024 520497 520497 328973