Close

NOAH - ledende miljøbedrift

Vårt samfunn skaper økende mengder farlig avfall. NOAH utfører derfor en stadig viktigere oppgave. Selskapet har gjennomprøvde og dokumenterte behandlingsløsninger for de fleste typer uorganiske miljøgifter. Unntak er medisinsk- og eksplosivt avfall.

Vi behandler farlig avfall med opphav både hos forbrukerne og fra industriproduksjon. I tillegg er vi engasjert i opprydding av forurensede sjø- og landområder. NOAHs behandlingsanlegg for uorganisk farlig avfall ligger på Langøya utenfor Holmestrand.

Det er ikke vanskelig å forstå at NOAH utfører en oppgave som er helt nødvendig i det moderne forbrukersamfunnet.

Vi vektlegger god og åpen kommunikasjon med lokalsamfunnet. Ta når som helst kontakt med oss dersom du har spørsmål om vår virksomhet!

Carl Hartmann, administrerende direktør