Close

NOAH-konferansen 2019: Farlig avfall og det sirkulære samfunn

For andre året på rad, ble NOAH-konferansen gjennomført over to dager tidlig i mars. Årets tema var «Farlig avfall og det sirkulære samfunn». Engasjerte foredragsholdere og temaer som angikk nesten 100 kompetente fagfolk i salen, skapte god stemning og mange interessante samtaler.

Anita Sundby – markedsdirektør i NOAH – var årets konferansier. Hun introduserte til sammen 16 foredragsholdere fra Sverige, Danmark og Norge.

Det var adm.dir. i NOAH, Carl Hartmann, som åpnet konferansen. Hartmann gjorde en grundig gjennomgang av NOAHs nye strategi mot stadig mer bærekraftige løsninger. Flere av foredragene representerte ulike viklinger på temaet flyveaske. Andre foredrag belyste forskjellige sider ved den sirkulære økonomien, bl.a. teknologisk utvikling, logistikk, deponibehov og innovasjon.

Første dag ble avsluttet med mingling og mat i NOAHs lokaler på Aker Brygge. Dag nummer to inneholdt besøk og omvisning på Langøya. NOAH takker de fremmøtte kunder og forbindelser for to både nyttige og hyggelige dager.

Her er foredragene:

Hvor er NOAH på vei

Presentasjon Kronos og Frevar NOAH konferansen

Presentasjon DRH 06032019

E.ONs cirkulära lösningar

Presentasjon Stian Johnsen NOAH

Behandlingsmetoder flyveaske Norsk Energi

Framtidens avfallsbränslen RICE – Inge Johansson

Ege Oslo kommune

Presentasjon Jon A. Holmberg NOAH

2019 Hydro – NOAH -Vei til sjø

Tekniska verken presentasjon

Sjur Dagestads presentasjon hos NOAH 2019

Per_Carlsson_Hvilke_behandlingsløsninger_finnes_for_flyvaske

 

 

Dette er en automatisk oversettelse ved bruk av Google translate »