Close

Dumpet batteriavfall slo trolig ut på måling av vannkvaliteten rundt Langøya

DNV GL peker i en rapport på at batteriavfall langs havbunnen på Langøya kan være årsaken til unormalt høyt nivå av kvikksølv i en blåskjell-måling gjennomført i 2017. Etter avfallet ble identifisert og fjernet er målingene utført i 2018 tilbake på normalnivå.

Siden 1996 har det vært gjennomført årlig overvåking av miljøgifter i blåskjell utenfor Langøya. Undersøkelsen i 2017 viste et unormalt høyt nivå av kvikksølv ved den ene blåskjellstasjonen.

Det ble her målt en konsentrasjon på 0,09 milligram per kilo blåskjell. Til sammenligning er det for eksempel tillatt med et kvikksølvnivå på opp til 3,5 milligram i hver enkelt lyspære som selges til norske husholdninger.

På grunnlag av det avvikende resultatet valgte NOAH å gjennomføre ny prøvetaking tidlig i 2018. Resultatet av undersøkelsen viste at nivået av kvikksølv i blåskjell igjen var normalt og under grenseverdien for god kjemisk tilstand i henhold til vannforskriften. Neste rutinemessige undersøkelse av vannkvaliteten er høsten 2018.

Fagrapport peker på batteriavfall

Det har ikke vært registrert aktiviteter eller hendelser knyttet til NOAHs drift på Langøya som kan forklare utslaget på målingen i 2017. Dykkere på vedlikeholdsoppdrag observerte imidlertid flere batterier langs havbunnen utenfor Langøya våren 2018, som naturligvis ble fjernet umiddelbart.

DNV-GL peker i en nylig utarbeidet rapport på dette som den mest sannsynlige årsaken til det forhøyede nivået av kvikksølv på den ene stasjonen i 2017. I rapportens side fem står det «Det kan være snakk om partikler fra punktforurensninger (for eksempel bilbatterier, andre batterier) som virker være mest sannsynlige årsak til de observerte verdiene i 2017».

Vedlagt til denne artikkelen er den nevnte DNV GL-rapporten, samt tidligere rapporter med målinger av vannkvalitet i årene fra og med 2013 frem til og med 2017.

Batterier som er funnet langs sjøen ved Langøya våren 2018. Det er imidlertid ikke disse batteriene som kan ha forårsaket forhøyede verdier av kvikksølv på blåskjell-målingene da det er bly-batterier.

Stammer ikke fra NOAHs virksomhet

– Vi registrerer at DNV GL i sin rapport peker på at fremmed avfall kan være årsaken til utslaget av kvikksølv-nivå i blåskjell-målingen i 2017. Det vi vet med sikkerhet er at det omtalte avfallet ikke stammer fra NOAHs virksomhet. Vi gjennomfører nå grundigere undersøkelser for å se om det er mer dumpet avfall langs havbunnen på Langøya, sier Helene Mathisen, miljørådgiver i NOAH.

Videre sier hun at det er uheldig hvis noen etterlater farlig ubehandlet avfall rundt Langøya.

– Ikke bare fordi det kan gi resultater på målingene for driften vår som er misvisende, men også fordi dette nettopp er avfall som bør håndteres på en trygg måte for ikke å forurense det ytre miljø, sier Mathisen.

Andre måleresultater viser tilfredsstillende verdier

DNV GL har også utført en såkalt sedimentprøve utenfor Langøya. Der er resultatene positive med unntak av nivåene på TBT (bunnstoff), som heller ikke kan spores til aktiviteten inne på Langøya.

– Dette skriver seg fra båtaktivitet fra tidligere tider da TBT fortsatt var tillatt. De fleste havner i Norge har tilsvarende måleresultater på TBT. Bruk av den type bunnstoff har vært forbudt i flere år, avslutter Mathisen.

Alle andre analyseresultater viste gode verdier i tråd med tidligere målinger.