Close

Verdier og etikk

NOAH krever høy etisk standard av alle som handler på vegne av selskapet og av våre samarbeidspartnere. På bakgrunn av dette har vi etablert etiske retningslinjer for både ansatte og leverandører. Disse skal være styrende for alt vi gjør som enkeltmennesker og som selskap.

Våre verdier:

  • Lærende og nytenkende: først til fremtiden, jage og gripe mulighetene
  • Endringsvillig: både se etter og tilpasse oss nye behov og muligheter
  • Samspillende : få frem de beste løsningene ved å samarbeide og dele
  • Troverdig og ansvarlig: skape trygghet for kunder, omgivelser og myndigheter, være åpne

Våre verdier hjelper oss og motiverer oss til innsats og gode prestasjoner. De tjener som en veileder i hvordan vi driver virksomheten og samarbeider med både kolleger og våre omgivelser.