Close

Ringvirkningsregnskap viser at NOAH har stor betydning for mange!

Å tilse at miljøgifter tas ut av kretsløpet, er NOAHs desidert viktigste samfunnsfunksjon. Slik bidrar vi til et renere miljø, og er med på å oppfylle myndighetenes visjon om et giftfritt samfunn. I tillegg har NOAHs virksomhet betydelige økonomiske og andre ringvirkninger, spesielt  i lokalsamfunnet.

For å øke forståelsen vår av hvilken samfunnsfunksjon NOAH har – utover å tilse at farlig avfall håndteres forsvarlig – har vi fått utarbeidet et såkalt ringvirkningsregnskap. Det er konsulentselskapet Varde Hartmark som har laget beregningene . De viser NOAHs effekt på ulike områder i lokalsamfunnet og ellers. Regnskapet viser at selskapet i 2017 bidro med 485 millioner kroner til samfunnet. Du kan lese hele ringvirkningsregnskapet ved å trykke på funksjonsknappen øverst til høyre.

 

 

 

Dette er en automatisk oversettelse ved bruk av Google translate »