Lukk

Ringvirkningsregnskap

NOAH har en viktig nasjonal rolle i å uskadeliggjøre farlig avfall. I tillegg har NOAHs aktivitet lokale ringvirkninger. Her er noen nøkkeltall for 2014:

  • 109 lokale bedrifter med til sammen 1.300 ansatte hadde inntekt fra NOAH
  • NOAH kjøpte varer og tjenester lokalt for kr. 131.861.463
  • 4 bedrifter i lokalmiljøet har omsetning fra NOAH som utgjør mer enn 15 prosent av deres totale inntekter
  • De ansatte i NOAH bruker til sammen kr. 27.065.439 på kjøp av varer og tjenester lokalt
  • Ansatte i NOAH handlet mat og drikke for mer enn kr. 44.000 hver dag i lokale forretninger – og i tillegg for totalt kr. 2,2 millioner bare til lokale kultur- og fritidsarrangementer
  • Gjennom skatter, avgifter og lokal verdiskaping bidro NOAH i 2014 med over kr. 131 millioner kroner til lokalsamfunnet i Vestfold. Det vil si at NOAH hver eneste virketime betalte kr. 18.876 tilbake til offentlig velferd