Close

Samfunnsansvaret - vårt viktigste fokusområde

Håndtering av avfall har alltid vært en viktig samfunnsoppgave. I fjor håndterte vi som jobber i NOAH over 1 million tonn avfall. Dette tilsvarer store mengder av det avfallet som oppstår etter framstillingen av produkter vi som forbrukere etterspør. I tillegg kommer aske som er restfraksjon etter at husholdningsavfall forbrennes i store anlegg som skaper ny energi. 

Vårt mål er også å gjenvinne nyttige stoffer i avfallet. Men ikke alt kan gjenvinnes. Derfor besitter NOAH kompetanse og trygge, miljøvennlige måter for uskadeliggjøring av miljøgifter før de må deponeres. Innovasjon, forskning og utvikling er dessuten del av vår daglige arbeidsmåte.

Vi er en moderne bedrift og en betydelig aktør innen norsk avfallshåndtering. Det innebærer også at vi hele tiden må strekke oss litt lenger for å sikre miljøet, bidra til samfunnet og sørge for å være en god nabo for våre omgivelser. I ringvirkningsregnskapet har vi sett nærmere på hvilken effekt vår drift har på samfunnet. Du kan lese om vårt samfunnsbidrag i årene som gikk fra vår totale virksomhet, og våre lokale avdelinger på Langøya og Herøya.

Vi har en viktig samfunnsoppgave, og i NOAH er vi stolte av det vi bidrar med. I fjor tilførte vår virksomhet 48 000 kroner til offentlig velferd hver eneste virketime! I tillegg til at vi tar miljøgifter ut av kretsløpet til evig tid og bidrar til et renere samfunn.

Vår drift er med på å muliggjøre at hjerter som banker for veldedighet, kultur og idrett kan fortsette å drive med det de liker best. Vår drift er med på å sikre omsetning hos lokale og nasjonale bedrifter. Vi tilfører verdi. Vi skaper et renere miljø. Det er vår plass i det økonomiske kretsløpet.

Vi har alle et ansvar for å bidra til felleskapet. Det gjør NOAH!